Przejdź do treści

Post-conference publications

Okładka

Entrepreneurship as a factor in the development of local systems
Entrepreneurship – Education vol 12, red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał, Department of Entrepreneurship and Spatial Management Institute of Geography, Pedagogical University of Cracow, Warszawa-Kraków.

Electronic full-text version of the papers available in the Journal website.

 

 

Okładka

The role of entrepreneurship in the socio-economic developmentof spatial systems

Entrepreneurship – Education vol 11, red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał, Department of Entrepreneurship and Spatial Management Institute of Geography, Pedagogical University of Cracow, Warszawa-Kraków.

Electronic full-text version of the papers available in the Journal website.

 

 

Rola przedsiębiorczości w rozwoju firm i układów przestrzennych

The role of entrepreneurship in the development of enterprises and spatial systems

Entrepreneurship – Education vol 10, red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał, Department of Entrepreneurship and Spatial Management Institute of Geography, Pedagogical University of Cracow, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa-Kraków.

Electronic full-text version of the papers available in the Journal website.

 

 

Okładka

Entrepreneurship in the conditions of economic crisis

Entrepreneurship – Education vol 9, red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał, Department of Entrepreneurship and Spatial Management Institute of Geography, Pedagogical University of Cracow, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa-Kraków.

Electronic full-text version of the papers available in the Journal website.

 

 

Okładka

The Role of Entrepreneurship in Education

Entrepreneurship – Education vol 8, red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał, Department of Entrepreneurship and Spatial Management Institute of Geography, Pedagogical University of Cracow, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa-Kraków.

Electronic full-text version of the papers available in the Journal website.

 

 

Okładka

Entrepreneurship in the Conditions of Globalization

Entrepreneurship – Education vol 7, red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał, Department of Entrepreneurship and Spatial Management Institute of Geography, Pedagogical University of Cracow, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa-Kraków.

Electronic full-text version of the papers available in the Journal website.

 

 

Okładka

Przedsiębiorczość w warunkach integracji europejskiej

Entrepreneurship – Education vol 6, red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał, Department of Entrepreneurship and Spatial Management Institute of Geography, Pedagogical University of Cracow, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa-Kraków.

Electronic full-text version of the papers available in the Journal website.

 

 

Okładka

Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego

Przedsiębiorczość – Edukacja nr 5, red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa-Kraków.

Electronic full-text version of the papers available in the Journal website.

 

 

Okładka

Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy

Przedsiębiorczość – Edukacja nr 4, red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa-Kraków.

Electronic full-text version of the papers available in the Journal website.

 

 

Okładka

Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej

Przedsiębiorczość – Edukacja nr 3, red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa-Kraków.

Electronic full-text version of the papers available in the Journal website.

 

 

Okładka

Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki

Przedsiębiorczość – Edukacja nr 2, red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa-Kraków.

Electronic full-text version of the papers available in the Journal website.

 

 

Okładka

Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne

Przedsiębiorczość – Edukacja nr 1, red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydawnictwo „MiWa”, Kraków.

Electronic full-text version of the papers available in the Journal website.