Przejdź do treści

Organisers

Conference Organizers:

 

Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
Instytut Geografii
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie

 Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego

 

Fundacja “Edukacja dla Społeczeństwa” w Warszawie

 

Wydawnictwo “Nowa Era”

 

Conference patronage:

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Conference partners:

Warszawski Instytut Bankowości

Bankowcy dla Edukacji

Fundacja GPW

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej

Studenckie Koło Naukowe Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie