Przejdź do treści

Organisers

Conference Organizers:

 

Department of Entrepreneurship and Spatial Management

 

Institute of Geography

Pedagogical University of Krakow

 

Industrial Geography Commission of Polish Geographical Society

Commission of Economic Sciences and Statistics Krakow Branch of Polish Academy of Sciences

 

Fundacja “Edukacja dla Społeczeństwa” w Warszawie

 

Wydawnictwo “Nowa Era”

 

 

Conference partners:

 

Warszawski Instytut Bankowości

Bankowcy dla Edukacji

Fundacja GPW

 

Studenckie Koło Naukowe Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie