Przejdź do menu Przejdź do treści

Organizatorzy

Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

  

Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego

 

Partnerzy Konferencji:

 

 

Fundacja Giełdy Papierów Wartościowych

 

Wydawnictwo „Nowa Era”

 

Warszawski Instytut Bankowości

 

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

 

Studenckie Koło Naukowe Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie