Przejdź do treści

Organizatorzy

Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

  

Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Wydawnictwo „Nowa Era”

Fundacja „Edukacja dla Społeczeństwa” w Warszawie

 

Partnerzy Konferencji:

 

Miasto Kraków

 

Fundacja Giełdy Papierów Wartościowych

 

Fundacja Warszawski Instytut Bankowości

Bankowcy Dla Edukacji

 

 

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej

 

Studenckie Koło Naukowe Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie