Przejdź do menu Przejdź do treści

Organizatorzy

Organizatorzy:

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji

Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego

 

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

 

Patronat: 

Ministerstwo Finansów

Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski

 

 

Rada Edukacji Finansowej

 

Partnerzy Konferencji:

 

Fundacja GPW

Wydawnictwo „Nowa Era”

Fundacja Warszawski Instytut Bankowości

 

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

 

 

Studenckie Koło Naukowe Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie