Przejdź do treści

Rejestracja

E-formularz uczestnictwa

 

Prosimy o wypełnienie e-formularza uczestnictwa na stronie internetowej konferencji najpóźniej do dnia 13 września 2021 r. Referentów prosimy o dołączenie streszczenia referatu (1200 – 2400 znaków ze spacjami w języku polskim lub angielskim).

Uwaga: W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną planujemy zrealizować konferencję w trybie hybrydowym (jeżeli nie będą obowiązywać obostrzenia sanitarne).  Będzie możliwość uczestnictwa w konferencji osobiście lub wirtualnie (on-line) w łączności z pozostałymi uczestnikami. Zgłoszenie na konferencję oznacza zgodę na rejestrowanie jej obrad (w tym wygłaszanych referatów oraz głosów w dyskusji) i transmisję on-line dla innych zarejestrowanych uczestników.

W przypadku zakazu organizacji konferencji stacjonarnych przez władze lub rezygnacji z przyjazdu osobistego (zgłoszonej mailowo najpóźniej do 27 listopada 2020 r.) z powodu COVID-19 (choroby, konieczności przebywania na kwarantannie lub samoizolacji) na wniosek uczestnika zwracana jest różnica między dokonaną wpłatą a wysokością opłat z tytułu uczestnictwa wirtualnego. Zwrot różnicy w opłatach w przypadku zgłoszenia po terminie (ze względu na zamówienia usług cateringowych) jak i całkowity zwrot opłaty nie jest możliwy.

Dla uczestników on-line materiały konferencyjne zostaną wysłane pocztą po konferencji.

Opłata konferencyjna wynosi:

  1. 700 zł / 160 euro – udział osobisty z możliwością publikacji artykułu na bazie wygłoszonego referatu (600 zł – dla członków Polskiego Towarzystwa Geograficznego)
  2. 350 zł / 80 euro – udział wirtualny z możliwością publikacji artykułu na bazie wygłoszonego referatu (300 zł – dla członków Polskiego Towarzystwa Geograficznego)
  3. 350 zł / 80 euro – udział osobisty bez publikacji artykułu (300 zł – dla członków Polskiego Towarzystwa Geograficznego)
  4. 100 zł / 25 euro – udział wirtualny bez publikacji artykułu (materiały konferencyjne wysyłane pocztą)
  5. 50 zł – udział wirtualny dla członków Polskiego Towarzystwa Geograficznego, doktorantów, studentów, nauczycieli (przedmiotów innych niż wymienione poniżej) bez publikacji artykułu (materiały konferencyjne wysyłane pocztą)
  6. bezpłatnie (wirtualnie lub stacjonarnie, ze świadczeniami) – nauczyciele przedsiębiorczości, geografii, przedmiotów ekonomicznych, turystycznych, wiedzy o społeczeństwie (ze szkół podstawowych i średnich)
  7. bezpłatnie (ze świadczeniami) – pracownicy i doktoranci IG UP i studenci SKNG UP uczestniczący czynnie w konferencji z referatem i/lub pomagający w organizacji konferencji (dla studentów możliwa publikacja w Pracach SKNG UP lub P-E)
  8. bezpłatnie (tylko wirtualnie, bez referatu i świadczeń – materiałów) – wszyscy, którzy chcą uczestniczyć on-line (bez referatu i bez materiałów konferencyjnych)

 

Wpłaty należy dokonać do dnia 13 września 2021 r. przelewem na konto:

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej Bank Pekao SA oddział w Krakowie:

– przelew krajowy 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687

– przelew zagraniczny PL 78 1240 4722 1978 0000 4851 6422, Kod SWIFT: PKOPPLPW.

z dopiskiem: DK-52, imię i nazwisko uczestnika.

 

W ramach opłaty konferencyjnej uczestnicy Konferencji otrzymują materiały konferencyjne, katering w czasie obrad i zaproszenie na wieczorny bankiet. Osoby, które wniosły opłatę z tytułu uczestnictwa z referatem mają prawo do zgłoszenia artykułu powstałego na bazie wygłoszonego referatu do druku w czasopiśmie „Przedsiębiorczość – Edukacja”. Druk artykułu jest uzależniony od spełnienia wymagań dla autorów dostępnych na stronie czasopisma (www.p-e.up.krakow.pl) oraz otrzymania pozytywnych recenzji. Studenci mogą zgłosić artykuł powstały na bazie wygłoszonego referatu do publikacji w Pracach Studenckiego Koła Naukowego Geografów UP (http://praceskng.up.krakow.pl/).