Przejdź do treści

Rejestracja

Rejestracja została zakończona, serdecznie dziękujemy za nadesłane zgłoszenia.


E-formularz uczestnictwa

 

Prosimy o wypełnienie e-formularza uczestnictwa na stronie internetowej konferencji najpóźniej do dnia 14 września 2020 r. Referentów prosimy o dołączenie streszczenia referatu (maks. 0,5-1 strony formatu A4 w języku polskim lub angielskim).

Uwaga: W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną będzie możliwość uczestnictwa w konferencji wirtualnie (on-line) w łączności z pozostałymi uczestnikami. Zgłoszenie na konferencję oznacza zgodę na rejestrowanie jej obrad (w tym wygłaszanych referatów oraz głosów w dyskusji) i transmisję on-line dla innych zarejestrowanych uczestników.)

Artykuły powstałe na bazie referatów, po otrzymaniu pozytywnych recenzji, będą opublikowane w czasopiśmie „Przedsiębiorczość – Edukacja”, www.p-e.up.krakow.pl (20 pkt. wg listy MNiSW w 2019 r.).

Opłata konferencyjna wynosi:

  1. 700 zł / 170 euro – z możliwością publikacji artykułu na bazie wygłoszonego artykułu (600 zł – dla członków Polskiego Towarzystwa Geograficznego);
  2. 350 zł / 85 euro – bez publikacji artykułu (300 zł – dla członków Polskiego Towarzystwa Geograficznego);
  3. 150 zł / 35 euro – doktoranci i studenci oraz osoby uczestniczące prywatnie na własny koszt
  4. bezpłatnie (ze świadczeniami) – doktoranci IG UP i studenci SKNG UP uczestniczący czynnie w konferencji z referatem i/lub pomagający w organizacji konferencji
  5. bezpłatnie (ze świadczeniami) – dla nauczycieli przedsiębiorczości, geografii, przedmiotów ekonomicznych, turystycznych, wiedzy o społeczeństwie (ze szkół podstawowych i średnich)

 

Wpłaty należy dokonać do dnia 14 września 2020 r. przelewem na konto:

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej Bank Pekao SA oddział w Krakowie:

– przelew krajowy 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687

– przelew zagraniczny PL 78 1240 4722 1978 0000 4851 6422, Kod SWIFT: PKOPPLPW.

z dopiskiem: DK-52, imię i nazwisko uczestnika.

W ramach opłaty konferencyjnej uczestnicy Konferencji otrzymują materiały konferencyjne, katering w czasie obrad i zaproszenie na wieczorny bankiet. Osoby, które wniosły opłatę z tytułu uczestnictwa z referatem mają prawo do zgłoszenia artykułu powstałego na bazie wygłoszonego referatu do druku w czasopiśmie „Przedsiębiorczość – Edukacja”. Druk artykułu jest uzależniony od spełnienia wymagań dla autorów dostępnych na stronie czasopisma (www.p-e.up.krakow.pl) oraz otrzymania pozytywnych recenzji. Studenci mogą zgłosić artykuł powstały na bazie wygłoszonego referatu do publikacji w Pracach Studenckiego Koła Naukowego Geografów UP (http://praceskng.up.krakow.pl/).