Przejdź do menu Przejdź do treści

Rejestracja

E-formularz uczestnictwa

 

Prosimy o wypełnienie e-formularza uczestnictwa na stronie internetowej konferencji najpóźniej do dnia 22 września 2022 r. Referentów prosimy o dołączenie streszczenia referatu (300 wyrazów) w języku polskim lub angielskim.

Uwaga: Planujemy zrealizować konferencję w trybie hybrydowym. Będzie możliwość uczestnictwa w konferencji osobiście lub wirtualnie (on-line) w łączności z pozostałymi uczestnikami. Zgłoszenie na konferencję oznacza zgodę na rejestrowanie jej obrad (w tym wygłaszanych referatów oraz głosów w dyskusji) i transmisję on-line dla innych zarejestrowanych uczestników.

Opłata konferencyjna:

800 zł / 170 euro – udział osobisty z możliwością publikacji artykułu na bazie wygłoszonego referatu (750 zł – dla członków Polskiego Towarzystwa Geograficznego). Opłata obejmuje materiały, przerwy kawowe, obiady, uroczystą kolację konferencyjną.

450 zł / 100 euro – udział zdalny z możliwością publikacji artykułu na bazie wygłoszonego referatu (400 zł – dla członków Polskiego Towarzystwa Geograficznego).

450 zł / 100 euro – udział osobisty bez publikacji artykułu (400 zł – dla członków Polskiego Towarzystwa Geograficznego). Opłata obejmuje materiały, przerwy kawowe, obiady, uroczystą kolację konferencyjną.

150 zł – udział osobisty bez publikacji artykułu doktorantów, studentów, nauczycieli. Opłata obejmuje materiały, przerwy kawowe, obiady, uroczystą kolację konferencyjną.

49 zł – udział wirtualny bez publikacji artykułu doktorantów, studentów, nauczycieli i wszystkich zainteresowanych tematyką Konferencji (materiały konferencyjne wysyłane pocztą).

bezpłatnie – udział (stacjonarny lub wirtualny) studentów UP (bez świadczeń).

bezpłatnie – udział (stacjonarny lub wirtualny) pracowników, doktorantów i studentów IG UP pomagających w organizacji konferencji.

 

Wpłaty należy dokonać do dnia 15 września 2022 r. przelewem na konto:

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej Bank Pekao SA oddział w Krakowie:

– przelew krajowy 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687

– przelew zagraniczny PL 78 1240 4722 1978 0000 4851 6422, Kod SWIFT: PKOPPLPW.

z dopiskiem: DK-52, imię i nazwisko uczestnika.

 

W ramach opłaty konferencyjnej uczestnicy Konferencji otrzymują materiały konferencyjne, katering w czasie obrad i zaproszenie na wieczorny bankiet. Osoby, które wniosły opłatę z tytułu uczestnictwa z referatem mają prawo do zgłoszenia artykułu powstałego na bazie wygłoszonego referatu do druku w czasopiśmie „Przedsiębiorczość – Edukacja”. Druk artykułu jest uzależniony od spełnienia wymagań dla autorów dostępnych na stronie czasopisma (www.p-e.up.krakow.pl) oraz otrzymania pozytywnych recenzji.